IT Blog

Quick Tips

Het belang van software-architectuur

Net als hoe een architect een bouwplan maakt om een huis te bouwen, doet een softwarebedrijf dat ook voor een programma. Of het nu gaat om de bouw van woningen of de productie van webapplicaties; alles begint bij het ontwerp van de plattegrond. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden, beperkingen, voorwaarden, eisen en wensen. Waarom moet de fundering worden berekend? Welke onderdelen zijn met elkaar verbonden en wil de klant in de toekomst uitbreiden?

Software-architectuur kan worden beschouwd als het belangrijkste onderdeel van softwareontwikkeling. Het bepaalt grotendeels de basiskwaliteit van het product. Daarom is een solide architectuur een belangrijk onderdeel van het succes van webapplicaties op lange termijn. Het heeft bijvoorbeeld een grote impact op de stabiliteit en schaalbaarheid van de applicatie. Ook voorkomt het dat het product (te) duur wordt qua onderhoud en doorontwikkeling.

Wat is software-architectuur?

Een goede software-architectuur vormt het structuurdiagram van de applicatie. Het beschrijft de structuur van de software, de gebruikte technologie en hoe de verschillende componenten met elkaar zijn verbonden. Dit is handig, omdat het betekent dat u van tevoren moet nadenken over de toekomst van de software. Op deze manier kunnen we voorkomen dat ontwikkelaars vanaf nul doorgaan met het ontwikkelen van extensies en in plaats daarvan aan de bestaande onderdelen door kunnen ontwikkelen.

Software-architectuur is de eerste stap

Het opstellen van de softwarearchitectuur is de eerste stap van het project. Alleen op deze manier kunnen softwareontwikkelaars aan het werk gaan. Ze gebruiken softwarearchitectuur als richtlijn voor het bouwen van producten.

Bij het bepalen van de architectuur houdt de ontwikkelaar rekening met de belangen en wensen van alle klanten en andere belanghebbenden. Dit leidt tot eisen waaraan de software moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van performance en veiligheid. In dit stadium registreert het ook de manier waarop het systeem is georganiseerd, hoe de componenten communiceren en of er externe afhankelijkheden zijn. Maar er zijn nog veel dingen te bepalen, zoals welke programmeertaal je moet gebruiken en mogelijke risico’s die voor kunnen komen.

Dit betekent dat de architectuur zorgvuldig moet worden overwogen. In dit stadium moeten er cruciale beslissingen nemen. De inhoud die u nu opneemt, kan later in het project niet gemakkelijk worden hersteld. Als u dit gedeelte overslaat of er te weinig aandacht aan besteedt, kan dit tot onaangename gevolgen leiden.

De risico’s van een slechte software-architectuur

Een slechte softwarearchitectuur kan grote gevolgen hebben. We zetten de grootste risico’s op een rij:

 • Onstabiele applicatie. Als de softwarearchitectuur niet goed ingericht is, wordt de applicatie mogelijk onstabiel opgeleverd. Niemand staat erop te wachten tot zijn belangrijke product crasht, om bijvoorbeeld bugs en virussen die meekomen bij updates door de mankementen.
 • Langere ontwikkeltijd. Een matige softwarearchitectuur zorgt voor een langere ontwikkeltijd, waardoor de software duurder is dan nodig.
 • Langzame applicatie. Er is niets vervelender dan een langzame applicatie. Helaas kan dit gebeuren zonder zorgvuldige overweging van de softwarearchitectuur. Zeker bij webapplicaties waarbij data-intensieve processen (Big Data) betrokken zijn, kan dit een knelpunt zijn.
 • Minder flexibiliteit. De applicatie is niet eenvoudig aan te passen zonder dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Daarom kan een slechte softwarearchitectuur een innovatieve ontwikkeling tegenwerken

Indien de kwaliteit van de architectuur twijfelachtig of slecht is, dan wordt de verdere ontwikkeling van de applicatie een lastig proces en moet men regelmatig een stap terug doen. Dit zorgt er ook voor dat de kosten financieel verhoogd kunnen worden. Door bijvoorbeeld fouten in de ontwerpfase wordt de software vaak volledig herschreven.

Software-architectuur groeit met je mee

U kunt de risico’s vermijden door goed na te denken over de structuur van de applicatie. En tijdens het ontwikkelproces loont het om regelmatig te kijken of de softwarearchitectuur nog in lijn is met de werkelijkheid. Een goede softwarearchitectuur is nooit bepaald, maar wordt ‘parallel ontwikkeld’. Dit betekent dat het bouwplan zich continu kan aanpassen aan een veranderende omgeving, zoals herstructurering of het toevoegen van nieuwe functies aan de applicatie. In dit opzicht is een goede software-architectuur zeer geschikt voor agile softwareontwikkeling. Onthoud daarom dat de visie zal veranderen en dat er tijd moet worden gereserveerd om de basis aan te passen.

Waar moet een goede software-architectuur aan voldoen?

Er is geen specifieke definitie van wat een “goede softwarearchitectuur” is. Maar er zijn richtlijnen. De kenmerken die elke softwarearchitectuur zou het volgende moeten hebben:

 •  De software is op de lange termijn flexibel, bedienbaar en gemakkelijk uit te breiden; 
 • Als er fouten optreden, blijft de software stabiel en gemakkelijk te onderhouden
 • Definieer de architectuur op een manier die alle belanghebbenden kunnen begrijpen (User Friendly)
 • Wanneer u nieuwe functies toevoegt of andere wijzigingen aanbrengt, zullen de softwareprestaties niet verminderen
 • De software bevat geen dubbele codes
 • Het is gemakkelijk om de applicatie te refactoren.

 Als de architectuur aan deze criteria voldoet, zal de applicatie beter en sneller werken.

De voordelen van een goede software-architectuur

Je applicatie goed structureren kan dus veel problemen voorkomen, nu en in de toekomst. De voordelen van een goede software-architectuur zijn bijvoorbeeld:

 • Makkelijk te onderhouden. Als de software is gebaseerd op een goede architectuur, is deze gemakkelijk te onderhouden. Dit komt doordat de code goed georganiseerd is, waardoor extensies gemakkelijker zijn en fouten gemakkelijker kunnen worden opgespoord.
 • Grotere flexibiliteit. Nieuwe features zijn gemakkelijker toe te voegen, omdat het systeem hier al op is voorbereid. Verdeel de applicatie bijvoorbeeld in transparante lagen en bepaal vooraf de locatie van de nieuwe code. Dit kan kosten besparen, zodat de software geen belemmering vormt voor de vernieuwing van het bedrijf. De software groeit mee met de ontwikkeling van het bedrijf.
 • Hogere productiviteit. Een goede architectuur kan de kans op fouten en andere calamiteiten beperken, waardoor het voorkomt dat het systeem kan uitvallen of zelfs volledig kan crashen. Dit bespaart de onderneming een heleboel geld en een hoop frustratie.

Conclusie 

Software-architectuur is niet iets dat je er zomaar even bij doet. Juist in deze fase van het project is het essentieel dat je echt verstand hebt van zaken. Items als database-inrichting, het structureren van de applicatie in verschillende lagen en het bepalen van de ontwikkelrichtlijnen moeten goed geregeld worden.

Als u zelf niet capabel bent voor het opstellen en creëeren van een goede software-infrastructuur, dan is het beste wat u kunt doen de taak overlaten aan een specialist. Dit is een investering, maar het zal zoveel tijd en geld voor u besparen dat het project het zeker waard zal zijn en terugverdient wordt in positieve outcome. Zoals hierboven ook al genoemd is kan een slechte software-architectuur op lange termijn nog veel duurder uitkomen dan dat je zou investeren bij een goede software-architectuur. Dus als je wilt dat de applicatie als een lange termijn oplossing voor je gaat dienen is het investeren in een goede softwarebedrijf met de juiste specialisten de beste investering.